Cipolygon cynnar ar effaith y coronafeirws pandemig ar ferched – Cynllun Rhyngwladol

Mae pandemig y coronafeirws yn parhau i ledaenu ar draws y byd,
gan gynnwys yr argyfwng iechyd gwaethaf mewn cenhedlaeth. Cafodd ei adnabod gyntaf ym mis Tachwedd 2019, mae bellach yn herio llawer o’r gwledydd cyfoethocaf yn y byd, ac Ewrop a Gogledd America yw’r canolbwyntiau cyfredol.

Mae achosion yn cynyddu ymhlith rhai o’r gwledydd tlotaf, lle mae systemau iechyd yn fregus ac mae’r gallu i leddfu’r goblygiadau economaidd a chymdeithasol yn gyfyngedig.

Er bod iechyd plant yn ymddangos fel eu bod yn cael eu heffeithio’n llai uniongyrchol gan y coronafeirws nag oedolion, bydd effaith y pandemig ar blant, a merched yn enwedig, yn barhaus.