Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

24 Tachwedd 2022
10am – 4pm
Ar-lein

Gan ganolbwyntio’n benodol ar blant, mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i fodel y Sylfaen Ddiogel ac adnoddau cysylltiedig penodol sy’n galluogi ymarferwyr i asesu gallu i rianta darpar ofalwyr maeth a mabwysiadwyr, gan gynnwys anghenion cymorth parhaus.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.