Bellach, mae MI (Cyfweld Ysgogiadol) yn cael ei ddefnyddio’n helaeth mewn gwasanaethau plant, gan chwarae rhan allweddol mewn ymyriadau megis Llysoedd Cyffuriau ac Alcohol Teulu, y model Diogelu Teuluol a Thimau Cefnogi Teuluoedd Dwys. Yn y sesiwn hon Roedd Steve Rollnick (cyd-grëwr Cyfweld Ysgogiadol) yn siarad â Donald Forrester, David Wilkins a Charlotte Whittaker am eu llyfr sydd ar ddod ar y pwnc hwn.

Mae’r llyfr “Motivational Interviewing for Working with Children and Families: A Practical Guide for Early Intervention and Child Protection” ar gael yma.

Cyflwynwyr: Steve Rollnick cyd-grewr Motivational Interviewing Cyfweliad Ysgogiadol, Donald Forrester and David Wilkins, Prifysgol Caerdydd a Charlotte Whittaker