Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Dydd Mawrth, 05 Rhagfyr 2023
08:30 – 15:45
Gwesty Pendulum a Chanolfan Gynadledda Manceinion, Manceinion

Mae Digwyddiadau Fforwm Agored yn falch o gynnal y gynhadledd genedlaethol Cefnogi Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches unwaith eto lle bydd cynrychiolwyr yn cael y newyddion diweddaraf am yr heriau presennol sy’n wynebu ffoaduriaid a cheiswyr lloches a system fudo’r DU. Bydd agenda’r gynhadledd yn cynnwys cyfres o anerchiadau llawn, a gyflwynir gan siaradwyr arbenigol, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa bresennol, rhannu arferion gorau proffesiynol a darlunio profiadau byw. Mae paneli cwestiwn ac ateb rhyngweithiol yn caniatáu trafodaeth bellach, tra bod cyfleoedd rhwydweithio anffurfiol yn cwblhau profiad y gynhadledd.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.