Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Dydd Iau, 30 Tachwedd 2023

09:30 – 15:30

Canol Caerdydd (lleoliad i’w gadarnhau yn fuan)

Mynychu’r gynhadledd undydd llawn gwybodaeth hon yn bersonol i glywed gan sefydliadau a phrosiectau ledled Cymru sy’n arwain y ffordd o ran integreiddio a harneisio potensial gweithwyr niwroddargyfeiriol a chreu gweithleoedd niwro-gynhwysol. Mae’r gynhadledd hon yn dod â chydweithwyr o gyflogwyr y sector preifat, addysg, iechyd, llywodraeth leol, a’r trydydd sector ynghyd.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.