Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Dydd Iau, 23 Tachwedd 2023
08:30 – 16:30
Gwesty Pendulum a Chanolfan Gynadledda Manceinion, Manceinion

Bydd y gynhadledd genedlaethol hon yn cynnwys agenda o gyflwyniadau craff ac addysgiadol, yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau sy’n ymwneud â diogelu a rhannu arferion gorau, tra’n amlygu enghreifftiau o wella diogelwch ac atal niwed. Bydd sesiynau holi ac ateb yn caniatáu i gynrychiolwyr gael dweud eu dweud a chyfrannu at y trafodaethau, tra bydd seibiannau rhwydweithio anffurfiol yn caniatáu ar gyfer cyfnewid gwybodaeth a rhyngweithio â chyfoedion.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.