Cyswllt teulu genedigaeth ar ôl mabwysiadu, Dysgu o brofiad Gogledd Iwerddon

Ionawr 2019

Mae’r ddarlith hon yn rhoi trosolwg o ymarfer mabwysiadu agored yng Ngogledd Iwerddon, gan gynnwys cefnogaeth ôl-fabwysiadu. Mae’n crynhoi cyfraith achosion mewn perthynas â chysylltiad ôl-fabwysiadu, ac yn tynnu ar ymchwil gyda rhieni mabwysiadol i nodi buddion a heriau unigryw cyfarfodydd plant â’u teulu biolegol.