Aros, Chwarae, Ymlaen yn Gyflym: Taith Plant yng Nghymru

07 Mawrth 2024
12:00 – 13:30
Ar-lein

Bydd Plant yng Nghymru yn dod â’n dathliadau pen-blwydd yn 30 oed i ben gyda digwyddiad yn y Neuadd yn y Senedd ar ddydd Iau, 7 Mawrth 2024, 12pm i 1.30pm. Mae’n cael ei noddi’n garedig gan Jane Dodds, AS.

Bydd ein llyfr dathlu, ‘Aros, Chwarae, Ymlaen yn Gyflym: Taith Plant yng Nghymru’, y mae ein gwirfoddolwyr ifanc wedi’i ysgrifennu’n arbenigol, yn cael ei lansio yn y digwyddiad. Rydym hefyd wedi gwahodd cynrychiolwyr o bob plaid wleidyddol i ddangos beth mae hawliau plant yn ei olygu iddyn nhw, ac am eu cefnogaeth a’u hymrwymiad i gydweithio i sicrhau gwell hawliau plant yng Nghymru am y 30 mlynedd nesaf. 

Ymunwch â ni yn y digwyddiad hwn i helpu i ddathlu a chreu Cymru lle mae gan bob plentyn ei holl hawliau wedi’i gyflawni. Bydd lluniaeth a bwyd yn cael eu darparu.

Nid yw ExChange Cymru yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.