ADRODDIAD YMCHWIL

Awduron: Alex Nunn, Tamsin Bowers-Brown, Tom Dodsley, Jade Murden, Tonimarie Benaton, Alix Manning-Jones, The Plus One Community

Blwyddyn: Mehefin 2019

Crynodeb:

Ariannwyd yr astudiaeth hon gan Raglen Allgymorth Cydweithredol Derby a Nottingham (DANCOP). Mae’n canolbwyntio’n bennaf ar gyfres o weithdai gwyliau a gynhelir gan Bartneriaeth Addysg Ddiwylliannol Derby (CEP) ar gyfer pobl ifanc sydd â phrofiadau uniongyrchol o’r system ofal. Mae’r canfyddiadau a adroddir yma yn deillio o amrywiaeth o ddulliau ansoddol ac yn cynrychioli’r gyd-ddealltwriaeth o Plus One rhwng ymchwilwyr o Brifysgol Derby, ymarferwyr celfyddydau yn Theatr Derby a’r partneriaid CEP eraill a’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y rhaglen.

https://cb5afbac-5b1d-4b51-beeb-0123a0aadd81.filesusr.com/ugd/7516f3_0c3d7c26a85b4e6caf179b63f08c4ddb.pdf