BRIFF ADRODDIAD

Awdur: Howard League for Penal Reform

Blwyddyn: 2018

Crynodeb:

Mae’r briff hwn yn adrodd straeon dienw pedwar o blant a phobl ifanc sydd wedi’u troseddoli mewn gofal preswyl yn eu geiriau eu hunain.

Mae’r briff yn canolbwyntio ar sut mae’n teimlo i blentyn gael ei droseddoli ac i fyw mewn cartref lle nad ydych chi’n cael eich caru na’ch gofalu amdano.

Mae tystiolaethau’r bobl ifanc yn dangos sut y gall pob agwedd ar y system ofal effeithio ar droseddoli ac yn dangos bod angen dull system gyfan i amddiffyn plant sy’n agored i niwed rhag y math hwn o niwed.