Croeso i ‘Swyddi, Cyllid ac Ymgynghoriadau’ Gofal ac Addysg.

Os ydych yn chwilio am swydd newydd neu dymor byr, yn berson ifanc sy’n chwilio am gyflogaeth neu’n rhywun sy’n edrych i symud yn ôl i gyflogaeth, dilynwch ein diweddariadau isod i gael gwybodaeth am swydd ar heddiw ac yn y gorffennol.

Rydym hefyd wedi neilltuo maes i gyllid, grantiau ac ymgynghoriadau i helpu’r rheini sydd â diddordeb mewn lleoli datblygiad, cymuned a mathau eraill o gyllid, yn ogystal ag ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn helpu astudiaethau a chefnogi mentrau hyfforddi trwy rannu eich barn naill ai mewn a arolwg cysylltiedig ag ymchwil neu mewn swyddogaeth ymgynghori gyhoeddus.

Mae’r maes swyddi, cyllid ac ymgynghori Gofal ac Addysg yn faes datblygu parhaus. Os oes gennych eitemau o bwys i’w cyfrannu, cysylltwch â ni.