Croeso i ‘Swyddi, Cyllid ac Ymgynghoriadau’ Gofal ac Addysg.

Os ydych yn chwilio am swydd newydd neu dymor byr, yn berson ifanc sy'n chwilio am gyflogaeth neu'n rhywun sy'n edrych i symud yn ôl i gyflogaeth, dilynwch ein diweddariadau isod i gael gwybodaeth am swydd ar heddiw ac yn y gorffennol.

Rydym hefyd wedi neilltuo maes i gyllid, grantiau ac ymgynghoriadau i helpu'r rheini sydd â diddordeb mewn lleoli datblygiad, cymuned a mathau eraill o gyllid, yn ogystal ag ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn helpu astudiaethau a chefnogi mentrau hyfforddi trwy rannu eich barn naill ai mewn a arolwg cysylltiedig ag ymchwil neu mewn swyddogaeth ymgynghori gyhoeddus.

Mae'r maes swyddi, cyllid ac ymgynghori Gofal ac Addysg yn faes datblygu parhaus. Os oes gennych eitemau o bwys i'w cyfrannu, cysylltwch â ni.

 • Cyllid & Grantiau

  Grant Datblygu Disgyblion: Deunydd Hyrwyddo Ysgolion Deunydd hyrwyddo i ysgolion ei rannu gyda dysgwyr rhieni / gofalwyr ar sut i gael gafael ar y grant datblygu disgyblion.

 • Swyddi Ar Gael

  Coram Voice: Recriwtio pobl ifanc â phrofiad o ofal – dewch i weithio gyda ni! Mae gennym rai rolau newydd cyffrous ar gyfer pobl ifanc sydd a profiad o ofal yn Coram Voice. Rydym yn chwilio am Ymchwilwyr Cymheiriaid, Ymgynghorwyr, Cynghorwyr Digidol a Creaduriaid gyda phrofiad o ofal. Byddant yn gweithio gyda’n hadran Llais Genedlaethol… Read More

 • Ymgynghoriadau

  Mae ymgynghoriadau yn y dyfodol yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd a byddant ar gael yn fuan.

 • Ariannu, grantiau ac ymgynghoriadau

  Croeso i ‘Swyddi, Cyllid ac Ymgynghoriadau’ Gofal ac Addysg. Os ydych yn chwilio am swydd newydd neu dymor byr, yn berson ifanc sy’n chwilio am gyflogaeth neu’n rhywun sy’n edrych i symud yn ôl i gyflogaeth, dilynwch ein diweddariadau isod i gael gwybodaeth am swydd ar heddiw ac yn y gorffennol. Rydym hefyd wedi neilltuo… Read More