Croeso i faes ‘Swyddi, Cyllid ac Ymgynghoriadau’ Gofal ac Addysg.

Os ydych chi’n chwilio am swydd newydd neu dymor byr, yn berson ifanc sy’n chwilio am gyflogaeth neu’n rhywun sy’n edrych i symud yn ôl i gyflogaeth, dilynwch ein diweddariadau isod i gael gwybodaeth chwilio am swydd ar hyn o bryd ac yn y gorffennol.

Rydym hefyd wedi neilltuo maes i gyllid, grantiau ac ymgynghoriadau i helpu’r rheini sydd â diddordeb mewn lleoli datblygiad, cymuned a mathau eraill o gyllid, yn ogystal ag ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn helpu astudiaethau a chefnogi mentrau hyfforddi trwy rannu eich barn naill ai mewn ac arolwg cysylltiedig ag ymchwil neu mewn swydd ymgynghori gyhoeddus.

Mae maes ‘Swyddi, Cyllid ac Ymgynghoriadau’ Gofal ac Addysg yn faes sy’n parhau i ddatblygu. Os oes gennych eitemau o bwys i’w cyfrannu, cysylltwch â ni ar contact@exchangewales.org

 • Cyllid & Grantiau

  Grant Datblygu Disgyblion: Deunydd Hyrwyddo Ysgolion Deunydd hyrwyddo i ysgolion ei rannu gyda dysgwyr rhieni / gofalwyr ar sut i gael gafael ar y grant datblygu disgyblion.

 • Swyddi Ar Gael

  Coram Voice: Recriwtio pobl ifanc â phrofiad o ofal – dewch i weithio gyda ni! Mae gennym rai rolau newydd cyffrous ar gyfer pobl ifanc sydd a profiad o ofal yn Coram Voice. Rydym yn chwilio am Ymchwilwyr Cymheiriaid, Ymgynghorwyr, Cynghorwyr Digidol a Creaduriaid gyda phrofiad o ofal. Byddant yn gweithio gyda’n hadran Llais Genedlaethol… Read More

 • Ymgynghoriadau

  Mae ymgynghoriadau yn y dyfodol yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd a byddant ar gael yn fuan.

 • Ariannu, grantiau ac ymgynghoriadau

  Croeso i faes ‘Swyddi, Cyllid ac Ymgynghoriadau’ Gofal ac Addysg. Os ydych chi’n chwilio am swydd newydd neu dymor byr, yn berson ifanc sy’n chwilio am gyflogaeth neu’n rhywun sy’n edrych i symud yn ôl i gyflogaeth, dilynwch ein diweddariadau isod i gael gwybodaeth chwilio am swydd ar hyn o bryd ac yn y gorffennol.… Read More