2018

Holloway, S. L., & Pimlott‐Wilson, H. (2018). Reconceptualising play: Balancing childcare, extra‐curricular activities and free play in contemporary childhoods. Transactions of the Institute of British Geographers, 43(3), 420-434.

Allweddeiriau: gweithgareddau ar ôl ysgol, dosbarth, daearyddiaeth chwarae, mam yn gweithio, cydbwysedd bywyd-gwaith, gofal cofleidiol

Darllenwch yr erthygl yma