Mae’r ymchwil a’r adolygiadau canlynol o ymarfer yn gysylltiedig â phynciau ym maes iechyd:

2020

Yn dilyn cyhoeddi ei adroddiad gwreiddiol, sef Cadernid Meddwl, yn 2018, ymrwymodd y Pwyllgor i gadw llygad ar y ffordd y mae argymhellion yr adroddiad yn cael eu gweithredu. Isod, amlinellir y gwaith a wnaeth y Pwyllgor yn y cyfnod cyn cyhoeddi’r adroddiad dilynol, sef Cadernid Meddwl: Ddwy flynedd yn ddiweddarach ym mis Hydref 2020.

2019

McDonagh, D., Connolly, N., & Devaney, C. (2019). “Bury don’t discuss”: The help-seeking behaviour of family members affected by substance-use disorders. Child Care in Practice, 25(2), 175-188.

Allweddeiriau: Anhwylder defnydd-sylweddau, aelodau teulu, cymorth

Darllenwch yr erthygl yma

Stone, J and Hirsch (2019). Local indicators of child poverty, 2017/18 Summary of estimates of child poverty in small areas of Great Britain, 2017/18.

Darllenwch yr adroddiad yma

The Bevan Foundation (2019). Kids on the breadline: solutions to holiday hunger.

Darllenwch yr adroddiad yma

2018

Grant, A., Morgan, M., Gallagher, D. and Mannay, D., 2018. Smoking during pregnancy, stigma and secrets: Visual methods exploration in the UK. Women and Birth.

Allweddeiriau: Systemau Cyflwyno Nicotin Electronig, Iechyd, Beichiogrwydd, Ysmygu, Ffactorau economaidd-gymdeithasol, Tybaco.

Darllenwch yr erthygl yma

Mannay, D., Creaghan, J., Gallagher, D., Marzella, R., Mason, S., Morgan, M. and Grant, A., 2018. Negotiating closed doors and constraining deadlines: the potential of visual ethnography to effectually explore private and public spaces of motherhood and parenting. Journal of contemporary ethnography, 47(6), p.758.

Allweddeiriau: dulliau gweledol, ffoto-sylwadau, mamolaeth, cartref, gwaith maes

Darllenwch yr erthygl yma