Mae’r Grŵp Ymgysylltu Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr yn cydweithio gyda Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Ofalwyr i helpu llywio a llunio’r ffordd y bydd Llywodraeth Cymru’n mynd ati i gefnogi gofalwyr di-dâl ar draws Cymru.

Yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 19 Hydref 2020 bydd y Grŵp Ymgysylltu yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i godi lleisiau gofalwyr di-dâl a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio law yn llaw â nhw.

Bydd y digwyddiadau’n rhoi’r cyfle i ofalwyr a gweithwyr proffesiynol rannu sut mae COVID-19 wedi effeithio arnyn nhw a pha gamau maen nhw’n meddwl ddylid eu cymryd i wneud yn siŵr fod gofalwyr yn cael y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu a’r gefnogaeth maen nhw ei hangen.

Cynhelir pob digwyddiad ar Zoom ac maent yn rhedeg am 90 munud.

6pm Dydd Llun 19eg Hydref – Gofalwyr ifanc

COFRESTRU

2pm Dydd Mawrth 20fed Hydref – Gofalwyr hŷn

COFRESTRU

10am Dydd Mercher 21ain Hydref – Gweithwyr gofal iechyd

COFRESTRU

2pm Dydd Mercher 21ain Hydref – Gwasanaethau Gofalwyr

COFRESTRU

10am Dydd Iau 22ain Hydref – Rhiant ofalwyr

COFRESTRU

2pm Dydd Iau 22ain Hydref – Gweithwyr cymdeithasol

COFRESTRU