Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Dydd Iau 25 Mai
O 11.30am
Eglwys a Chanolfan Gymunedol Reflect, Grand Ave, Trelái

Lluniaeth a chinio am ddim ar gael

Nod yr ŵyl yw annog pobl i siarad am ofal, beth sydd ar gael yn lleol, a sut y gall pobl helpu i lunio gofal yn ein cymuned.

Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE) yn gwahodd amrywiaeth o grwpiau cymunedol lleol, y gallwch siarad â nhw a darganfod pa wasanaethau a gweithgareddau y gallech eu gwneud yn ardaloedd Trelái a Chaerau.

Mae ACE yn gweithio gyda Cwmpas, asiantaeth datblygu cydweithredol fwyaf y DU, i ddatblygu a darparu amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau gwahanol a fydd yn ymgysylltu â’r gymuned leol i archwilio gofal a arweinir gan y gymuned, yn ardaloedd Caerau a Threlái.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.