Please note: This resource is being hosted externally and not through ExChange Wales. Family and Community external events listings are posted to inform the wider community about external events including workshops, opportunities for families, children and young people, and helpful resources.

Cyfnod dan sylw:

adroddiad blynyddol, 2023 i 2024

Cyhoeddwyd:

22 Chwefror 2024

Diweddarwyd ddiwethaf:

22 Chwefror 2024


Lansiwyd y Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol i Bobl Ifanc sy’n Gadael Gofal ym mis Gorffennaf 2022. 

Yr adroddiad hwn yw’r cyntaf mewn cyfres o adroddiadau gwerthuso blynyddol. Mae’r adroddiad yn cynnwys canfyddiadau y bydd y gwerthusiad yn adeiladu arnynt rhwng nawr a 2027. 

Nod yr adroddiad yw:

  • defnyddio data arolwg a data cofrestru i ddisgrifio nodweddion derbynwyr yr incwm sylfaenol
  • darparu theori gychwynnol y rhaglen, sy’n disgrifio sut mae’r cynllun peilot yn gweithio
  • trafod barn gweithwyr proffesiynol a phrofiadau cynnar o’r cynllun peilot

Cyswllt

Carly Jones

E-bost:ymchwilcyfiawndercymdeithasol@llyw.cymru

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg / We welcome correspondence in Welsh.


Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg / We welcome calls in Welsh.