Balchder a Rhagfarn: Cefnogi Pobl Ifanc LGBTQ+

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Gyfnewidfa Cymru. Mae rhestrau o ddigwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Dydd Iau, 25 Ebrill 202409:30 – 16:00Online Ymunwch… Read More

‘Joining Up Joining In’ – Cyngor Swydd Gaerlŷr yn cytuno i wneud profiad o’r system ofal yn nodwedd warchodedig!

Mae prosiect Clwb Gofal Swydd Gaerlŷr (Leicestershire Cares) ‘Joining Up Joining In’ (JUJI), a ariennir gan Ymddiriedolaeth Blagrave, yn dathlu penderfyniad y Cyngor i drin “Profiad o’r system ofal” fel nodwedd warchodedig, ar ôl i’w prif haelod dros blant a phobl ifanc gwrdd â’n hymchwilwyr cymheiriaid am y mater hwn. Daeth y Cynghorydd Taylor â… Read More

Podlediad iaith casineb a hawliau plant

Mae siaradwyr o bob rhan o’r Cenhedloedd Unedig, y byd academaidd a’r gymdeithas sifil yn mynd i’r afael â’r mater hawliau plant hanfodol hwn. Mae iaith casineb yn fater hawliau plant hanfodol. Mae gwahaniaethu ac eithrio sy’n amlygu eu hunain mewn iaith casineb yn faterion sy’n berthnasol iawn i hawliau plant ar draws cyd-destunau dyngarol,… Read More

Canolfan Wolfson Ysgol Haf 2024 Ymchwil ym maes Iechyd Meddwl Ieuenctid

Please note: This event is being hosted externally and not through Exchange Wales. Family & Community external events listings are posted to inform the wider community about external events including workshops, opportunities for families, children and young people, and helpful resources. 15 – 17 Gorffennaf 202410:00 – 15:15 Bydd Ysgol Haf 2024 ar Ymchwil ym… Read More

DEEP – Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth 

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Gyfnewidfa Cymru. Mae rhestrau o ddigwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Beth yw DEEP? Mae DEEP yn ddull cyd-gynhyrchu… Read More

Arwain yn y Gymraeg: Y Daith i 2050

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Gyfnewidfa Cymru. Mae rhestrau o ddigwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Dydd Mercher 1 Mai 20209:00 – 16:00Venue Cymru,… Read More

Poeni ac aros: Adolygiad o amseroedd aros pediatrig yng Nghymru 2024

Sylwer: Mae’r adnodd hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid drwy ExChange Wales. Mae Teulu a Chymuned yn rhestru digwyddiadau allanol er mwyn hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol, gan gynnwys gweithdai a chyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc. Mae hefyd yn rhannu gwybodaeth am adnoddau defnyddiol. Mae’r adroddiad dwyieithog hwn, a… Read More