Dod o hyd i’ch ffordd – canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi

Mae Dod o Hyd i’ch Ffordd yn cynnwys gwybodaeth hollbwysig am hunan-niwed, ac o gael adrannau gwych oddi wrth sefydliad Heads Above the Waves (HATW) sy’n canolbwyntio’n gryf ar brofiad byw. Mae’r adnodd hefyd yn cynnwys cynlluniau diogelwch ar gyfer hunan-niwed a hunanladdiad, sy’n gallu bod yn offer achub bywyd i’r rhai sy’n cael trafferth i ymdopi… Read More

Diogelu digidol: rheolaethau rhieni a chyfryngau cymdeithasol

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer staff sy’n cefnogi teuluoedd lle mae plant yn defnyddio rhwydweithio cymdeithasol ar-lein. Ei nod yw rhoi dealltwriaeth iddynt o’r risgiau dan sylw a nodi’r ffynonellau cymorth a gwybodaeth, a allai eu galluogi i ddiogelu dyfeisiau a rheoli mynediad plant at ddeunyddiau amhriodol… Read More