Mae’r adnoddau ar y dudalen hon wedi’u datblygu i gynorthwyo ymarferwyr i gael mynediad at hyfforddiant sy’n cwrdd â gofynion llwybr hyfforddi SLC Cymru Gyfan.

Hyfforddiant lleferydd, iaith a chyfathrebu (SLC) i ymarferwyr gofal plant

Dyluniwyd y daenlen ganlynol fel cofnod y gall sefydliadau ei defnyddio i fonitro hyfforddiant SLC eu hymarferwyr. Gellir ei lawrlwytho a’i golygu’n rhydd, ac mae at eich defnydd eich hun yn unig:

Hyfforddiant SLC ar gyfer arolygwyr CIW ac ESTYN