Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Ymunwch â’r Sgwrs Mabwysiadu Fawr ar Ddydd Iau 27eg o Ionawr 10.00yb i 12.30yp 

Helpu i lunio blaenoriaethau’r dyfodol ar gyfer mabwysiadu yng Nghymru Cofrestru – www.adoptionvoices.wales/?lang=cy 

Mae’r rhith ddigwyddiad rhad ac am ddim hwn ar gyfer teuluoedd sy’n mabwysiadu, pobl wedi’u mabwysiadu, gweithwyr cymdeithasol, cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, uwch reolwyr, cynllunwyr strategol ac ymarferwyr yn y gymuned fabwysiadu. 

Gan ddefnyddio canlyniadau diweddaraf adroddiad Baromedr Mabwysiadu Adoption UK ochr yn ochr â gwybodaeth arall, byddwn yn dechrau ystyried y blaenoriaethau a fydd yn llywio gwaith y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol (GMC/NAS) wrth iddo ddatblygu cynllun Adopt Cymru 2025* sy’n dod i’r amlwg. 

Cofrestrwch ar gyfer un o’r gweithdai sy’n dilyn, 

1. Blynyddoedd yr Arddegau a Phontio i fod yn Oedolyn 

2. Addysg 

3. Cyswllt â theulu biolegol 

4. Dod yn deulu mabwysiadol 

Ar ôl cofrestru, byddwch yn cael ebost cadarnhau yn cynnwys gwybodaeth am ymuno â’r digwyddiad. 

*Mae’r cynllun gwasanaeth presennol ar gyfer GMC yn rhedeg hyd at ddiwedd Mawrth 2022. Felly, nod GMC yw datblygu cynllun ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu Cymru hyd at ddiwedd 2025 – gelwir hwn yn Adopt Cymru 2025. 

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.