ADRODDIAD YMCHWIL

Awduron: Martin Elliott a Jonathan Scourfield

Blwyddyn: 2017

Crynodeb:

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r cysylltiad rhwng anghydraddoldeb cymdeithasol ac ymyriadau lles plant. Gwnaethom ddadansoddi data gweinyddol arferol gan awdurdodau lleol Cymru ar y plant ar gofrestrau amddiffyn plant ac mewn gofal (dan ofal) ar 31 Mawrth 2015.