Deall profiadau addysgol a barnau, cyrhaeddiad, llwyddiannau a dyheadau plant mewn yng Nghymru

Crynodeb o’r prosiect

Ym mis Ionawr 2015, cafodd canolfan ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol plant (CASCADE) ei gomisiynu i arwain ymchwiliad gyda phlant a phobl ifanc gyda phrofiad o ofal cymdeithasol i archwilio eu dyheadau a’u profiadau o ofal.

Enw llawn y prosiect yw ‘Deall profiadau addysgol, barnau, cyraeddiadau, llwyddiannau a dyheadau plant mewn gofal yng Nghymru’, ond fel arfer cyfeiriwyd ato fel ‘Prosiect LACE’!

Allbynnau creadigol

Mae Cascade wedi cynhyrchu nifer o ddeunydd gweledol arloesol yn ogystal â’r adroddiad a’r crynodeb gweithredol i helpu lledaenu canfyddiadau ac argymhellion yr ymchwil i amryw gwahanol o gynulleidfaoedd. Mae’r rhain yn cynnwys:

Fideos Cerddorol

Caneuon

Ffilmiau

Dyheadau Plant sy’n Derbyn Gofal yng Nghymru
Barn plant sy’n derbyn gofal ynglŷn â beth mae angen ei newid ym myd addysg 
Plant sy’n derbyn gofal ac addysgyng Nghymru 
Profiadau addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru

Posteri

Cylchgronau

Thrive magazine
Magazine

Negeseuon i Ysgolion

Gan ddilyn ymlaen o hyn, dyma brif #negeseuoniysgolion y plant a phobl ifanc o dan ofal am eu haddysg: