Dydd Gwener y 21 o Chwefror – cynhaliodd Leicester Cares #CareDay20 sef ymgyrch cyfryngau cymdeithasol #Reimagining yn gofyn am ymatebion i’r cwestiynau “Rydw i eisiau system ofal sydd…” a “Rwy’n wahanol oherwydd…” i dynnu sylw at y materion y mae pobl ifanc a phrofiad o ofal yn eu hwynebu, ond hefyd y dyheadau sydd ganddyn nhw ar gyfer y system ofal a’u bywydau. Dyma ymatebion pobl ifanc:

This image has an empty alt attribute; its file name is 7516f3_f07485740faa4a3ab1f1ed93b5a59bc9mv2.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 7516f3_ed288a8d96ec4aeba4a98dd313f2c3f1mv2.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 7516f3_e304de1944454561ae6e110b6429ee63mv2.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 7516f3_bbdfd05911e1439eb4f68278b892dd55mv2.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 7516f3_719f6494714f4eca88dfed27a57674d2mv2.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 7516f3_22e1297119654fe380544b3a9e7a6dafmv2.jpg