Sylwer: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

19 a 20 Chwefror 2024
09:30 – 16:00
Ar-lein


Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at unrhyw un sydd wedi ymgymryd â’u swydd rheoli gyntaf yn ddiweddar. Mae’n darparu cyfuniad o theori ac ymarfer, yn archwilio’r newid i rôl reoli, yn mynd i’r afael â’r newid mewn perthnasoedd i bobl sydd wedi cael eu dyrchafu o’u timau eu hunain ac yn creu cyfle i rannu profiadau, syniadau a dulliau gydag eraill mewn sefyllfa debyg. Mae amrywiaeth o ddulliau hyfforddi yn cael eu defnyddio. Mae’r rhain yn cynnwys mewnbwn uniongyrchol gan yr hyfforddwr, gweithgareddau strwythuredig mewn grwpiau mawr a bach a thrafodaeth bwrpasol.

Nid yw ExChange Cymru yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.