Sylwer: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

7 Chwefror 2024
09:30 – 16:00
Ar-lein


Mae bob amser yn anodd dweud gwybodaeth anodd wrth unrhyw un, ond yn aml gall dweud wrth blant fod yn llawer anoddach.

Bydd y cwrs hyfforddi undydd hwn yn helpu cyfranogwyr i gysylltu â phlant a phobl ifanc ac i ddatblygu offer a strategaethau i helpu i gefnogi plant yn y ffordd orau bosibl. P’un a yw’n grŵp mawr, bach neu’n waith unigol, bydd senarios, clipiau fideo a’r cyfle i gyfranogwyr roi cynnig ar sgiliau mewn amgylchedd diogel gyda hwylusydd cefnogol a phrofiadol.

Nid yw ExChange Cymru yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.