Sylwer: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

1af & 2il o Chwefror 2024
09:30 – 16:00
Ar-lein


Mae gan yr Arweinydd Diogelu Dynodedig rôl hanfodol i sicrhau bod mesurau diogelwch ar waith a chamau gweithredu effeithiol pan fydd pryderon am blentyn yn codi. Mae’n berthnasol i wahanol leoliadau, h.y. ysgolion, gofal plant, gwasanaethau gwirfoddol a phreifat sy’n darparu gweithgareddau, dysgu a chymorth i blant a theuluoedd. 

Nid yw ExChange Cymru yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.