Sylwer: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

30 Ionawr 2024
09:30 – 16:00
Ar-lein


Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth o hunaniaeth a hunan-barch ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a sut i ymateb yn effeithiol, gan sicrhau arfer gorau. Bydd y cwrs yn diffinio plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal a’u teithiau gwahanol i ofal, gan gynnwys lle gallent fod yn byw. Bydd cyfranogwyr yn ystyried effaith posibl cael eu tynnu oddi ar rieni biolegol, y profiad o gael gofal gan eraill a’r rhesymau y cawsant ofal ar eu lles corfforol a seicolegol.

Nid yw ExChange Cymru yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.