Sylwer: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

25 & 26 Ionawr 2024
09:30 – 16:00
Ar-lein

Mae ein gallu i weithio gydag eraill yn dibynnu’n rhannol ar ansawdd y gefnogaeth a’r oruchwyliaeth a dderbyniwn. Bydd cyfranogwyr yn gallu cysylltu’r gwaith o nodi anghenion hyfforddi a goruchwylio, cefnogaeth ac arfarnu mewn pecyn systematig a chydlynol a fydd o fudd i’r unigolyn a’r sefydliad.

Nid yw ExChange Cymru yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.