27 Chwefror 2024 
10.00yb – 11.00yb
Arlein trwy Teams

‘Grymuso lleisiau rhieni a gofalwyr i hyrwyddo hawliau plant’

Bydd y weminar hon yn lansio hyb ar-lein ‘Rhieni sy’n Cysylltu Cymru’, a fydd yn darparu gwybodaeth a deunyddiau i gefnogi rhieni i rannu eu barn ar bolisi cenedlaethol a materion cysylltiedig.

Byddwn yn arddangos peth o’r gwaith cyffrous sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf, gan fod rhieni wedi cael cefnogaeth i ‘gymryd rhan’ a ‘chael dweud eu dweud.’  Byddwch yn cael cyfle i gael golwg gyntaf ar y straeon lluniau a’r arddangosfa gelf, lle mae cannoedd o rieni ledled Cymru yn rhannu eu mewnwelediad unigryw a chreadigol i ‘Bywyd fel Rhiant yng Nghymru’, gan ddangos llawenydd a heriau rhianta.

Siaradwyr i’w cadarnhau yn fuan iawn.

Nid yw ExChange Wales yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.