Dadlwythwch y rhifynnau arbennig diweddaraf o gylchgrawn y bobl ifanc, Thrive:

Eich bywyd ar-leinCymraeg
Cadw’ch hun yn ddiogel ar-lein – Cymraeg

Y llynedd, cyfarfu’r Rhwydwaith Maethu yng Nghymru a gweithio gyda phobl ifanc o bob rhan o Gymru i glywed yr hyn oedd ganddynt i’w ddweud am y byd digidol a sut i gadw’n ddiogel ar-lein.

Rhannodd y bobl ifanc eu harbenigedd a’u gwybodaeth gyda ni a helpodd i ddatblygu’r ddau rifyn diweddaraf. Rydym am ddweud diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran: y NYAS Caerphilly Shout Out, Fairwater Bright Sparks, Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Caerdydd, a Lleisiau o Care Cymru.

Nod y ddau gylchgrawn yw helpu pobl ifanc mewn gofal i feddwl am sut maen nhw’n defnyddio’r rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol ochr yn ochr â’r pethau cadarnhaol a’r risgiau, wrth archwilio sut y gallant gynnal eu hunain a’i gilydd i gadw’n ddiogel a gofalu am eu lles ar-lein. Mae’r rhifynnau newydd ar gael am ddim yma. Rhannwch gyda’ch tîm, cysylltiadau a’r bobl ifanc rydych chi’n gweithio gyda nhw.

Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf Thrive yn 2005 ac ers hynny mae wedi bod yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad i blant a phobl ifanc mewn gofal maeth ledled Cymru. Mae’r cylchgrawn yn darparu llwyfan cyfreithlon sy’n grymuso pobl ifanc i ddweud eu dweud a mynegi eu barn ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Am rifynnau blaenorol o Thrive, ewch i’n gwefan.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y blogiau cysylltiedig canlynol am bobl ifanc.

Charlotte Wooders
The Fostering Network in Wales
charlotte.Wooders@fostering.net