Realiti Covid: Deall yr heriau i deuluoedd yn ystod y pandemig

Mae COVID-19 wedi cyrraedd pob cwr o’r byd, gan achosi dioddefaint i filiynau. Ond nid y feirws yn unig yw’r broblem. Mae’r cyfnod clo wedi golygu bod busnesau, gwasanaethau lleol ac ysgolion yn cau, gan achosi caledi a straen economaidd. Gwyddom fod teuluoedd sy’n byw gyda phlant yn wynebu heriau penodol, yn enwedig pan fyddant… Read More