Adroddiad terfynol Ymchwil Cartrefi Plant Cymdeithas Llywodraeth Leol, Ionawr 2021.

Yng nghyd-destun pryderon a gododd aelodau awdurdodau lleol ynghylch lefel eu rheolaeth o ran cyflawni dyletswyddau digonolrwydd – yn benodol mewn perthynas â gofal preswyl i blant – comisiynodd y Gymdeithas Llywodraeth Leol SEC Newgate Research i gynnal ymchwil i bolisïau, rhwystrau a hwyluswyr awdurdodau lleol a darparwyr annibynnol llai wrth sefydlu cartrefi plant.