ADRODDIAD YMCHWIL

Awdur: Holl Benaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru

Blwyddyn: 2013

Crynodeb:

Comisiynwyd yr ymchwil hon gan Benaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’n ceisio rhoi mewnwelediad i’r cwestiwn ymchwil canlynol:

Pam fod gan awdurdodau lleol sydd â lefelau tebyg o angen boblogaethau plant sy’n derbyn gofal gwahanol?