Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

4 Chwefror 2022
09:30 – 12:30

Cwrs hanner dydd
Yn ôl Llywodraeth Cymru roedd 31% o blant teuluoedd yng Nghymru yn byw mewn tlodi cymharol rhwng 2017-2020. Mae tyfu i fyny mewn tlodi yn effeithio ar lesiant plant, eu datblygiad yn y blynyddoedd cynnar, iechyd corfforol a meddyliol, cyflawniad addysgol a chyfleoedd bywyd yn y dyfodol. Mae cydnabod a deall effeithiau tlodi ar blant a theuluoedd yn hanfodol i wella’u canlyniadau.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio sut y gall eu gwaith gefnogi codi ymwybyddiaeth o dlodi a’i effaith ar blant a phobl ifanc.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.