Dechreuodd y rhaglen Bright Spots yn 2013, a’i nod oedd deall profiad plant a phobl ifanc o ofal.  Mae’r rhaglen yn defnyddio pedwar arolwg lles ar-lein i geisio safbwyntiau plant sy’n derbyn gofal (rhwng 4 a 7 oed a rhwng 8 a 10 oed), pobl ifanc (rhwng 11 a 18 oed) ac ymadawyr gofal (rhwng 18 a 25 oed).  Yn y cyflwyniad hwn, bydd data arolwg o 10,000 o blant a phobl ifanc (rhwng 4 a 18 oed) yn cael eu defnyddio i ystyried y dangosyddion sy’n gysylltiedig â lles gwael a lles da iawn. Bydd ffocws penodol ar ddau ddangosydd – bod ag oedolyn i allu dibynnu arno a barn am ymddangosiad. 

Cyflwyniad gan Julie Selwyn CBE, Athro Addysg a Mabwysiadu , Canolfan Rees, Prifysgol Rhydychen