Awst 2018

Mae Amanda Robinson, Alyson Rees a Roxanna Dehaghani yn egluro’r hyn y gellir ei ddysgu o adolygiadau ymarfer diweddar a gynhaliwyd ar ôl marwolaeth sydyn oedolyn bregus, a sut y gellid gwella adolygiadau yn y dyfodol.