Medi 2018

Wedi’i chyflwyno gan Dr Tom Slater, mae’r ddarlith awr hon yn archwilio negeseuon allweddol o ymchwil a all helpu i lywio ein dealltwriaeth o hunanladdiad ac atal marwolaethau yn y dyfodol. Mae ardaloedd trafod yn nodi grwpiau agored i niwed, cyngor ymarferol, a meysydd cymhleth.