Bu llawer o deuluoedd mewn sefyllfaoedd anodd yn ystod y pandemig COVID-19, gan ddod o hyd i ffyrdd newydd o ymdopi â’r heriau o ddydd i ddydd. Gallwn ddysgu llawer o’r hyn sydd gan deuluoedd i’w ddweud ond yn rhy aml o lawer nid yw eu lleisiau’n cael eu clywed, yn enwedig pan fydd sefydliadau’n cynllunio gwasanaethau ar gyfer teuluoedd. Felly mae’n rhaid i ni wrando ar yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud a gweithredu.

Mae Astudiaeth Bywyd Teulu COVID-19 yn brosiect ymchwil newydd sy’n archwilio effeithiau’r pandemig coronafirws ar fywyd teuluol ar draws diwylliannau. Bydd canlyniadau’r astudiaeth hon yn llywio polisïau, rhaglenni a chefnogaeth i deuluoedd.

Nod yr astudiaeth yw casglu data perthnasol i lywio dyluniad a darpariaeth gwasanaeth cymorth i rieni a theuluoedd ledled y byd a bydd;

 • Aseswch symptomau, achosion, a ffactorau risg iechyd meddwl mewn rhieni yn ystod ac oherwydd argyfwng COVID-19
 • Dogfennu profiadau seicolegol a chymdeithasol rhieni yn ystod y cyfnod hwn o’r pandemig coronafirws
 • Deall anghenion iechyd, meddyliol), seicogymdeithasol a chymdeithasol teuluoedd ar adegau o argyfwng
 • Aseswch anghenion rhieni am, cymorth, a boddhad â gwasanaethau cymorth a ddarperir yn ystod y pandemig coronafirws
 • Archwiliwch sgiliau a mecanweithiau ymdopi ac ymddygiadau ceisio cymorth ymysg rhieni
 • Nodi’r rhwystrau rhag defnyddio gwasanaethau yn ystod y pandemig

Gwahoddir teuluoedd o 40 gwlad wahanol i gymryd rhan ac mae casglu data eisoes ar y gweill mewn nifer o wledydd gan gynnwys;

 • Gogledd America: UD a Chanada
 • Ewrop: y DU, yr Almaen, Sweden, yr Eidal, Gwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Hwngari, Latfia, Estonia, Portiwgal, Ffrainc, Awstria, Cyprus, gweriniaeth Tsiec, Slofacia, yr Iseldiroedd, y Swistir
 • Asia: Mongolia, China ,, Philippines, Singapore, Malaysia ac Indonesia
 • Affrica: Kenya, Tanzania, De Affrica, Nigeria, Ivory Cost
 • Rhanbarth MENA: Gwlad Iorddonen, Algeria, Moroco, yr Aifft, Tiwnisia, Oman, Qatar, Kuwait
 • America Ladin: Brasil, Mecsico, Chile, Colombia

Mae’r arolwg ar-lein yn ceisio barn rhieni neu ofalwyr plant 1-18 oed. Gofynnir i deuluoedd unigol, sefydliadau fel y GIG, Awdurdodau Lleol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennol sy’n gweithio gyda theuluoedd rannu’r astudiaeth â’u teuluoedd er mwyn annog y diaspora ehangaf posibl.

Rydym yn bwriadu cynnwys 40,000 o deuluoedd. Trwy gael mewnwelediad i sut mae teuluoedd wedi teimlo ac yn teimlo am eu profiadau yn ystod y pandemig, byddwn yn gallu llywio polisi ac arfer. Bydd llywodraethau, darparwyr iechyd a’r sector gwirfoddol yn gallu defnyddio canfyddiadau’r astudiaeth hon i roi mesurau effeithiol ar waith yn ystod unrhyw ddigwyddiad byd-eang neu wlad-benodol yn y dyfodol.

Gobeithiwn y byddwch yn gallu cymryd rhan yn yr astudiaeth hon a throsglwyddo’r wybodaeth hon i deuluoedd a sefydliadau eraill.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, ewch i wefan Astudiaeth Bywyd Teulu COVID-19: https://www.covidfamilystudy.org

Dr Anis Ben Brik, Coleg Polisi Cyhoeddus, Prifysgol Hamad Bin Khalifa
E-bost

Nikki Ledingham, Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol
Twitter