Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

21 Chwefror 2023
09:30 – 13:00

Mae’r cwrs hyfforddi hanner diwrnod hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant o dan saith oed neu gyda’u teuluoedd mewn ystod o leoliadau gan gynnwys gofal plant, cymorth i deuluoedd, gwaith chwarae, awyr agored a gweithgareddau celfyddydol. Bydd mynychwyr yn cael cyfle i archwilio ystyr gwaith sy’n canolbwyntio ar y plentyn yn ymarferol. Bydd y sesiwn yn galluogi pobl i ddeall o ble mae Hawliau Plant yn dod, sut maen nhw’n effeithio ar wahanol feysydd gwaith, a’r prosesau polisi a chyfreithiol sy’n cefnogi gweithredu Hawliau Plant.

Amcanion dysgu: 

  • Deall beth yw’r UNCRC a sut mae’n cael ei weithredu yng Nghymru
  • Cael trosolwg o gyd-destun a phrosesau gwleidyddol y Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru
  • Nodi’r ysgogwyr polisi a’r blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar
  • Deall sut mae meysydd gwaith allweddol yn eich sefydliad yn ffitio i’r prif feysydd polisi sy’n ymwneud â’r Blynyddoedd Cynnar
  • Deall sut mae llais plentyn yn cael ei glywed yn y Blynyddoedd Cynnar

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.