Cylch Meithrin Cwtch Pentrebaen: astudiaeth achos

Yn yr astudiaeth achos yma mae Cwtch Pentrebaen yn rhannu eu profiadau wrth archwilio hawliau plant gyda’r plant yn y Cylch Meithrin.