Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Dydd Gwener, 11 Tachwedd 2022
10:00 – 17:30
Prifysgol Caerdydd

Gwahoddir athrawon ysgolion cynradd yng Nghymru sydd â gwybodaeth sylfaenol iawn am Almaeneg (Lefel A1) i gymryd rhan yn y Diwrnod Hyfforddi Athrawon hwn ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cofrestrwch cyn 6 Tachwedd 2022

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.