Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

9 Rhagfyr 2022
10am – 4pm
Ar-lein

Bydd y cwrs agored hwn yn helpu gweithwyr cymdeithasol i ddeall cynnwys, diben a swyddogaeth yr adroddiad, arferion da wrth ymgymryd ag ef a sut y gellir ei ddefnyddio i roi darlun llawn o daith ac anghenion pob plentyn.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.