Mae Andrew Jarrett, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ymuno Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil CASCADE, Donald Forrester. Bydd Andrew yn siarad am ei daith a’i brofiad ym maes gwaith cymdeithasol yn ogystal â llu o faterion eraill gan gynnwys cyfraddau plant o dan ofal yng Nghastell-nedd Port Talbot

Cerddoriaeth: The Right Direction gan Shane Ivers