Mae Jake Morgan, Cyfarwyddwr Cymunedau a Dirprwy Brif Weithredwr a Stefan Smith, Pennaeth Gwasanaethau Plant yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin yn ymuno â Chyfarwyddwr Canolfan CASCADE, Donald Forrester. Maen nhw’n siarad am eu taith i waith cymdeithasol, gan integreiddio modelau gwaith cymdeithasol yn eu gwaith ymhlith amrywiaeth o bynciau.

Cerddoriaeth: The Right Direction gan Shane Ivers