Mae dull sy’n canolbwyntio ar ddeilliannau wedi cael ei hyrwyddo ers blynyddoedd lawer, ynghyd ag ymdrechion i’w cofnodi’n ystyrlon. Weithiau, mae pwyslais cryf ar ddeilliannau newid sy’n canolbwyntio ar adsefydlu wedi arwain at ddeilliannau dan arweiniad ymarferwyr yn hytrach na deilliannau personol. Mae hefyd wedi arwain at esgeuluso deilliannau pwysig eraill o ran lles, yn enwedig ymhlith pobl hŷn ag anghenion cefnogi uchel, na ellir eu hadsefydlu bob amser. 

Mae diwylliant cyffredinol o brofi, yn hytrach na gwella, wedi’i yrru gan berfformiad, wedi arwain at gyflwyno dulliau rhy gyffredinol o fesur a gormod o bwyslais ar sgoriau. Fodd bynnag, gall recordio canlyniadau gwirioneddol bersonol fod yn dalcen caled. Mae’n ymddangos bod llwyddiant i’w gweld yn fwy amlwg mewn hanesion nag mewn niferoedd. 

Yn y seminar hwn, bydd Nick yn nodi rhai o’r heriau a’r llwyddiannau sy’n gysylltiedig â chofnodi a defnyddio gwybodaeth am ddeilliannau personol mewn gofal cymdeithasol. Bydd hefyd yn cyflwyno canllaw diweddar Gofal Cymdeithasol Cymru ar gofnodi deilliannau personol, ‘Friend not Foe’ (Cyfaill nid Gelyn) y mae wedi bod yn gweithio arno gydag Emma Miller o Brifysgol Strathclyde a Jess Matthews yn Gofal Cymdeithasol Cymru.

Bydd y seminar yn annog trafodaeth fywiog am yr elfennau da drwg yn yr agenda deilliannau.

Gweminar gan Nick Andrews, Prifysgol Abertawe

Adnoddau ychwanegol argymhellir gan y cyflwynwr

What Works Wellbeing

Person-Centred Community Care Inventory (PERCCI)

King’s Fund experienced-based co-design (and Magic / Tragic)

ESRC Meaningful and Measurable Collaborative Action Research project