Harriet yw fy enw i

Dw i’n dod o Lundain. Yn 17 oed roeddwn ‘dan ofal’ mewn trefniant a gymeradwywyd gan y wladwriaeth, y tu allan i’m cartref teuluol uniongyrchol neu estynedig.  Cefais fy mhlentyn cyntaf yn 18 oed.  Ar ôl fy apwyntiad cyn geni cyntaf yn yr ysbyty daeth i’r amlwg nad oedd bydwraig wedi’i hargyhoeddi ynghylch fy ngallu… Read More

Jen yw fy enw i

Jen yw fy enw i, rwy’ yn fy nhridegau cynnar ac yn byw gyda fy ngŵr a’m mab ifanc. Dw i’n feichiog hefyd a disgwylir i mi esgor unrhyw ddiwrnod. Dyma fydd fy mhumed plentyn ond dyma fydd y tro cyntaf i mi esgor heb boeni am y Gwasanaethau Plant, heb fod yn aros am… Read More

Rhuban Gwyn

Roedd cyfres y gynhadledd yn cynnwys goroeswyr camdriniaeth, ymchwilwyr i Gam-drin Domestig a gweithdai i ymarferwyr. Helpais yr Athro Alyson Rees i chwilio am ddeunydd artistig i gefnogi’r gyfres hon o gynadleddau. Gwnaethom gydnabod y gall celf a delweddaeth gyfleu rhywbeth na all papurau ymchwil a chyflwyniadau ei wneud. Drwy fy ymchwil, deuthum o hyd… Read More

Fy enw i yw Erika

Rwy’n dod o’r Eidal. Fel plentyn treuliais 8 mlynedd mewn gofal maeth, mewn 4 teulu gwahanol (roedd deulu yn berthnasau i mi). Ganwyd fy merch gyntaf pan oeddwn i’n 25 a’r ail pan oeddwn i’n 29.  Ydych chi’n credu bod eich profiadau wrth dyfu yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n magu plant?   Rhoddodd fy… Read More

Fy enw i yw Orges

Dwi’n dod o’r Eidal ond dwi o dras Albanaidd (h.y. o Albania). Fel plentyn, treuliais 13 blynedd mewn gofal preswyl. Cefais fy mhlentyn cyntaf pan oeddwn yn 23 oed ac fy ail un pan oeddwn yn 26 oed. Ydych chi’n credu bod eich profiadau wrth dyfu yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n magu plant?… Read More

Fy enw i yw Daniele,

Rwy’n dod o’r Eidal ac yn blentyn treuliais gyfnod mewn gofal maeth a chyfnod mewn gofal preswyl, am gyfanswm o 11 o flynyddoedd. Fe ddes i’n dad yn 34 oed. Ydych chi’n credu bod eich profiadau wrth dyfu yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n magu plant? Rydyn ni’n dysgu llawer o blentyndod, o’r ffordd… Read More

Mae’n cymryd pentref: Bydd safbwyntiau byd-eang am rieni â phrofiad gofal

Croeso ein cynhadledd wanwyn wirioneddol ryngwladol 2023!  Mae’n cymryd pentref: Bydd safbwyntiau byd-eang am rieni â phrofiad gofal, yn cael yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â’r Rhwydwaith Ymchwil Rhyngwladol ar Bontio i Oedolaeth o Ofal (INTRAC). Mae pontio pobl sy’n gadael gofal i fod yn rhiant yn un o’r cyfnodau pontio mwyaf heriol yn… Read More

Gartref y mae’r gofid: deall ac ymateb i gam-drin domestig

Gartref y mae’r gofid: deall ac ymateb i gam-drin domestig Croeso i Gynhadledd Haf ExChange Cymru 2022.  Bydd yr holl adnoddau sy’n gysylltiedig â’r gynhadledd yn cael eu diweddaru yma. Dilynwch y gynhadledd ar Twitter: #ExChangeDV Webinars FideosGallwch chi weld dolenni ar gyfer holl adnoddau fideo’r gynhadledd hon yma. Gallwch chi hefyd ddod o hyd… Read More