Pan fydd popeth yn cael ei droi ar ei ben gartref: Plant a gollodd riant oherwydd dynladdiad domestig 

Pan fydd popeth yn cael ei droi ar ei ben gartref: Plant a gollodd riant oherwydd dynladdiad domestig  Eva Alisic, Prifysgol Melbourne. Mae’r sesiwn hon yn rhoi mewnwelediadau ymchwil ynghylch plant sydd wedi cael profedigaeth oherwydd trais domestig angheuol. Mae hefyd yn cynnig gofod myfyrio i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda thrawma a galar ymhlith… Read More

Cam-drin domestig: Bod mewn gofal a’m taith bersonol 

Emilia Meissner, Gweithiwr Prosiect (ar ran mam ifanc o Brosiect Unity) Prosiect Unity   Prosiect NYAS Cymru a ariannir gan Lywodraeth Cymru yw Prosiect Unity. Rydym yn cynnig cymorth cofleidiol cyfannol annibynnol i famau beichiog a newydd hyd at 25 oed ledled Cymru sydd â phrofiad o ofal.   Rydym yn darparu cefnogaeth emosiynol, ymarferol ac eiriolaeth… Read More

Gwerthusiad o raglen cam-drin domestig integredig ar gyfer teuluoedd cyfan 

Cymhleth neu Ddyrys: Gwerthusiad o raglen cam-drin domestig integredig ar gyfer teuluoedd cyfan  Dr Helen Richardson Foster a’r Athro Christine Barter  Yn gyffredinol, disgrifir ymyriadau cymhleth fel rhai sy’n cynnwys sawl cydran sy’n rhyngweithio oherwydd materion croestoriadol neu gymhlethdod angen. Mae ymyriadau cam-drin domestig cymhleth yn cynyddu, ond ydyn nhw’n gymhleth neu’n ddyrys yn unig?   Yn… Read More

‘Plant: y dioddefwyr anweledig?’ 

Polisi NSPCC Cymru’n galw am well cymorth cam-drin domestig i blant ar draws Cymru  Elinor Crouch-Puzey, NSPCC Mae goroeswyr sy’n oedolion wedi bod yn dweud wrthym ers tro nad yw eu plant yn dystion goddefol i effaith cam-drin domestig, ond eu bod yn cael eu niweidio’n uniongyrchol, ochr yn ochr â’r rhiant nad yw’n cam-drin,… Read More

Fy Nehongliad i o Ddulliau sy’n Seiliedig ar Gryfderau mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion fel Myfyriwr Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol.

Zuzanna Oliwkiewicz, Prifysgol Caerdydd Fy enw i yw Zuzanna, rwy’n astudio’r gwyddorau dynol a chymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd. Ces i’r cyfle i weithio gyda CASCADE dros y semester diwethaf fel rhan o’m taith lleoliad gwaith. Rwyf wedi ymuno â chyfarfodydd, â gweminarau, wedi chwilio am leoliadau a hyd yn oed wedi… Read More