Yn y gweithdy hwn byddwn yn trin a thrafod beth mae lles yn ei olygu i weithwyr cymdeithasol, gan edrych ar y gwahaniaethau rhwng lles hedonistaidd ac eudaimonic a beth mae hynny’n ei olygu i chi yn ymarferol.

Byddwn yn defnyddio ‘Pecyn Cymorth Arfer Da Lles ac Amodau Gwaith Gweithwyr Cymdeithasol’ BASW https://www.basw.co.uk/social-worker-wellbeing-and-working-conditions fel fframwaith i’ch helpu chi i fod yn fwy gwybodus a grymus i edrych ar ôl eich hun yn well yn y gwaith a chydnabod pryd mae angen cefnogaeth arnoch chi; sut i gael gafael ar gefnogaeth; gwybod eich hawliau a’r hyn y dylech ei ddisgwyl gan eich cyflogwr.

Yn y gweithdy byddwn yn canolbwyntio ar adran 1 y Pecyn Cymorth: Hunanofal; Cyrchu datblygiad proffesiynol parhaus; hunaniaeth gymunedol broffesiynol a hunaniaeth gyfunol; cefnogaeth undebau llafur; gweithredu.

Bydd y gweithdy’n cynnwys strategaethau sy’n cefnogi lles unigolion a’r gweithlu gyda’i gilydd.