Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

#NSCC23
11 – 12 Hydref 2023
Venue Cymru, Llandudno

Cynhelir y digwyddiad blynyddol hwn yn Venue Cymru, Llandudno yn 2023. Mae dirprwyaeth eang yn bresennol, gyda rhywbeth i bob aelod o’r gweithlu gofal, o staff rheng flaen sy’n ymwneud â darparu gofal i blant, oedolion a’u teuluoedd i reolwyr, ac uwch wneuthurwyr penderfyniadau mewn llywodraeth leol a chenedlaethol.

Bydd dirprwyaeth eang o bob rhan o’r sector gofal yn bresennol yn NSCC2022, gan gynnwys pobl sy’n gweithio ym maes gwasanaethau cymdeithasol, gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, o ymarferwyr rheng flaen i uwch wneuthurwyr penderfyniadau, yn ogystal â myfyrwyr gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.