Cyfri tadau: Sut all weithwyr cymdeithasol adeiladu perthnasoedd gwell â thadau sy’n ymwneud â gwasanaethau amddiffyn plant?

Chwefror 2019

Mae’r weminar hon yn tynnu ar ganfyddiadau ymchwil a gwblhawyd yn ddiweddar a astudiodd brofiadau dynion o’r system amddiffyn plant yn Lloegr. Astudiodd y prosiect, o’r enw Counting Fathers In, y system amddiffyn plant o safbwynt tadau sy’n rhan ohono, a dilynodd fywydau (ac achosion) tadau dros gyfnod o 12 mis hefyd.