Mae Dr Daniel Burrows mewn cysylltiad â Chris Williamson, hyfforddwr ac addysgwr ymarfer gwaith cymdeithasol i drafod goblygiadau’r astudiaeth ‘Lleisiau Gofalwyr yn ystod Pandemig COVID-19: Negeseuon ar gyfer dyfodol rhoi gofal di-dâl yng Nghymru’ i ymarfer gwaith cymdeithasol. Mae’r astudiaeth wedi’i cyhoeddi gan Brifysgol Caerdydd.