Arloesedd yn y DU mewn cymorth mabwysiadu a’i effaith 

Bydd y ddarlith hon yn archwilio cyd-destun polisi ac ymchwil y DU ar gyfer a datblygiadau arloesol diweddar mewn cymorth mabwysiadu sy’n berthnasol i blant a fabwysiadwyd a phlant eraill â phrofiad gofal a’u rhieni a’u gofalwyr, gan gynnwys dysgu o COVID. Bydd hefyd yn nodi’r heriau parhaus o ran cymorth, boed yn cael eu darparu’n rhanbarthol neu’n lleol, gan weithwyr cymdeithasol, gweithwyr iechyd proffesiynol neu eraill, a chan dimau un asiantaeth neu aml-asiantaeth. 

Cyflwynydd: Mae Katy Burch yn gyfarwyddwr cynorthwyol yn y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brookes ac yn ymchwilydd blaenllaw yn y DU o gymorth i blant, pobl ifanc a theuluoedd y mae mabwysiadu a gofal yn effeithio arnynt. Yn ddiweddar, bu’n arwain 2 astudiaeth fawr yn y DU yn archwilio effaith y Fframwaith Cymorth Mabwysiadu (Cymru) a’r Gronfa Cymorth Mabwysiadu (Lloegr). 

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.